Az informatika tagozatot az 1997/98. tanévben hirdettük meg először. Az első osztály előkészítő jellegű, a valódi munka 2. osztálytól indul bontott csoportban heti 2 órában. A 7 éves tananyag része: az operációs rendszer (Windows 10) felhasználó szintű megismerése, MS Office 2016 programcsomag (Word, PowerPoint, Excel, Access) használatának alapfokú elsajátítása, online alapismeretek, Prezi, képszerkesztés alapjainak megismerése (Gimp). 7-8. osztályban a tanulók ECDL Select (7 modul) vizsgát tesznek. A tárgyi feltételeket 19+15 munkaállomásból álló hálózat és a 30 Mb/s-os internet sávszélesség biztosítja.
Tagozatvezető: Csákány András


ECDL vizsgák

Számítógépes alapismeretek
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
Prezentáció
Online alapismeretek
Képszerkesztés