Meghívó

meghivokerékpártura.jpg

Klausz Gáborné

34234234234.jpg"Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője".

/Klebelsberg Kunó/

 1234556.jpg
 

kép1234.jpg

Ha azt akarod, hogy gondoljanak Rád: vigyél virágot,
ha azt akarod, hogy emlékezzenek Rád: ültess fát,
és ha azt akarod, hogy soha ne tudjanak elfelejteni: nevelj embert!”

                                                                       (kínai mondás)

 Negyven tanévnyitó, negyven tanévzáró, kb. 7400 tanítási nap, kb. 37 000 tanítási óra. Hány füzetet és dolgozatot javított ki Klausz Gáborné tanárnő a 40 év alatt? Bizony nagy számokat jegyez a negyven év statisztikája. De a tanár életében is eljön egyszer az a pillanat, amikor búcsút kell intenie az alma maternek, lezárul az életpályája. Kollégánk 40 évi tanítás után nyugdíjba vonul. Pályafutását sok élmény, küzdelmes, fáradságos, de sikerekben is gazdag év jellemezte. Szakmai munkája elismeréséként 2016-ban Bárczy István-díjban részesült.

E rövid számvetés után senki nem vitatja, hogy jöhet a megérdemelt pihenés, egy új életforma.

Klausz Gáborné szakmai életútja

Klausz Gáborné 40 éve végzi szívvel-lélekkel általános iskolai tanárként oktató-nevelő munkáját. 1979-ben végzett a nyíregyházi Bessenyei György Főiskolán magyar - orosz szakos tanárként. 1983 óta tanít Budapesten, Csepelen. 1990 óta dolgozik jelenlegi munkahelyén a Mátyás Király Általános Iskolában. Kitűzött célja a tanításban és a nevelésben az ismeretek megszerzésén túl, mindig a gyermeki lélek megértése, és fejlesztése volt. Munkája során mindig Szent-Györgyi Albert szavait tartotta fontosnak:

“Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”   

/Szent-Györgyi Albert/

A gyermekek harmonikus személyiségformálását három területen végezte és végzi folyamatosan, egymással párhuzamosan: iskolai szinten, osztályközösség szintjén, magyar óra szintjén. Az iskolánkban legelőször hagyományteremtő tevékenységével tűnt ki. Először szervezte meg a nyolcadikosok ünnepélyes búcsúztatóját a ballagást. Utánajárt, kitalálta az iskola eseményeit megörökítő könyvet, a Mátyás Krónikát, és vele párhuzamosan egy kis állandó kiállítást a megszerzett trófeákból és a Krónikából. Közben, hogy ismereteit felfrissítse, kibővítse, és a számítógépet tudja alkalmazni a tanítás- tanulás folyamatában, 1997-től 1999-ig elvégezte a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán az informatikus-oktatási szakot. 5 évig versenykoordinátorként is vállalt feladatot. Nyomon követte a felső tagozatban a helyi, fővárosi, és országos versenyek kiírásait, ezeken való részvételt, a tanulók által elért eredményeket. Megszervezte a tehetséges tanulók tanórán kívüli felkészítését. Tanítványai minden évben eredményesen vesznek részt az Országos Kazinczy-versenyen, a budapesti szavalóversenyen, a kerületi szép kiejtési versenyeken. Pár éve a kerületben indítottak egy pályázatot Szeretném magam megmutatni címmel. Erre a megmérettetésre saját verssel és saját prózával indultak a gyermekek, ahol többször sikerült az első helyet is megszerezni. Magyar órákon gyakran új módszereket alkalmaz: jeleneteket játszanak a művekből, helyzetgyakorlatokkal teszik érthetőbbé az alkotást. 2002-ben elvégezte a drámapedagógiai tanfolyamot, hogy módszerekben gazdagodjon. Beszéd és kérdéskultúráját, tájékozottságát, széleskörű műveltségét mindig az oktató-nevelő munkája szolgálatába állítja. Jellemének legfontosabb alappillérei: emberség, tisztesség, egyenesség, a másik ember tisztelete. Legfontosabb nevelési feladatának a személyiségfejlesztést tartja. A 2007-2008-as tanévben a nem szakrendszerű oktatással kapcsolatban pedagógus továbbképzésen vett részt. Ebben az évben az iskola segítségével kiadatta a „Tőlünk” című antológiát. A könyvben az iskolában tanuló gyermekek versei, prózái szerepelnek. 15 évig az iskolai magyar illetve humán munkaközösség vezetője volt. Többször is nyert kulturális pályázatot, amelynek összegét színházlátogatásra fordította, így az érdeklődő gyerekeknek kevesebb pénzbe került a színházjegy vagy ingyenes volt. Tanóráin összekapcsolja a művészeteket a nagyobb lélektani hatás kedvéért. Az irodalmon kívül a tanulók fejlesztik vizuális kultúrájukat, rajzokat készíthetnek az alkotásokhoz, saját maguk készítenek olvasónaplót, kézírással és saját illusztrációval. Felismerte, hogy a gyerekeket jobban rá tudja hangolni az olvasásra, ha több érzékszervet mozgósít a megismerés folyamatában.

„A kötelező irodalom érdekes dolog. Mindenki szeretné, ha olvasta volna, de senki sem szeretné elolvasni.”

      /Mark Twain/

Munkájához 28 éven keresztül hozzátartozott az osztályfőnöki tevékenység is. Több generáció formálódott a keze között. Osztályfőnöki munkájában elsődleges cél a tanulók személyiségének helyes irányba terelése. Ennek érdekében törekszik arra, hogy megismerje a családi hátteret. A gyerekekkel való bensőséges, valamint a szülőkkel való jó kapcsolata révén nagyon jó osztály, illetve szülői közösséget alakít ki. Maximálisan tiszteletben tartja a gyerekek és szülők emberi méltóságát.

A nevelőtestület tagjaként ötleteivel segíti az intézmény előrehaladását, a kijelölt célok maradéktalan megvalósítását. Szakmai ismereteit, tudását rendszeresen, kötelezettség nélkül gyarapítja, szívesen veszt részt olyan pedagógus továbbképzéseken, ahol a korszerű pedagógiai ismeretek, a modern és hatékony tanulás-tanítás módszertani ismereteit sajátíthatja el. Volt tanítványai többször bejárnak az iskolába, hogy üdvözöljék, meséljenek neki, tanácsát kérjék. Osztályaiban egyéni személyiségfejlesztő programot dolgozott ki az önismeret fejlesztésére, a konfliktushelyzetek megoldására és a tanulási technikák megismerésére. Pedagógiai munkája közben a gyermekekben kialakítja a megismerés, megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. Folyamatosan ügyel a testi és lelki harmóniában történő fejlesztésre, gondoskodik a gyermekek szocializációs folyamatainak ideális alakulásáról. Változatos pedagógiai módszereivel, színes óravezetésével stabilan teremti meg az elemi műveltségi alapok feltételrendszereit, a tanulók egyéniségéhez illeszkedő legmegfelelőbb tanulási stratégiák kialakítását. Eredményesen fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való harmonikus kapcsolathoz szükségesek. Eddigi közel negyven éves munkáját áthatotta az a vágy, hogy tanítása- nevelése során a gyermekek lelkileg helyes irányban fejlődjenek és megszeressék a magyar irodalom történetének mérföldköveit, emberi nagyságait, híres alkotóit. Ezt az érzelmekkel átszőtt megismerési folyamatot személyes példamutatásával is elősegítette.

Személyisége emberként és pedagógusként valamint oktató-nevelő munkája alapján példaértékű.

A kimagasló, több éven, (évtizeden) át folytatott pedagógiai – szakmai tevékenységében Németh László szavait vallja magáénak:

„Haszontalan dolog a gyermekek boldogságát ruhával, játékkal, édességgel mérni. A szép ruha inkább csak gond; az édesség az valami lelkiismeretfurdalás-féle. (...) A gyermek boldogságát csak birodalmakkal lehet mérni és szabad idővel. Kérdezd meg, mekkora országa volt a csatangolásra; aztán mennyi időt volt önmagára hagyva, s körülbelül tudod, milyen volt a gyermekkora. Nélkülözni is főként ebben a kettőben tud.”

/Németh László/

Budapest, 2017. május 2.

                                                               Weszprémyné Szeip Csilla

                                                                       igazgatóhelyettes

2017-2018 elsős osztályok

1.a informatika 1.z zenei
1. Bornyi Márton Zsombor 1. Baksa-Novák Sámuel
2. Ferenczik Richárd 2. Bártfai Bíborka
3. Fige Florentina 3. Burnóczky Máté
4. Forgács Orsolya 4. Csapó Sebestyén András
5. Forgács  István 5. Elszászer Anna
6. Gyene Vivien 6. Elszászer Marcell
7. Horváth Dávid Simon 7. Huszár  Hanna
8. Jóna  Mihály Dávid 8. Igweh Oluchi Kiara
9. Kolovics  Márk 9. Indi Kiara
10. Mendi Zétény Botond 10. Kelemen Ida
11. Nagy  Krisztián 11. Kulimák Blanka
12. Nyirfalvi Bence 12. Lajtos Nóra Csenge
13. Orbán Máté 13. Musbeh Karina
14. Pintér András 14. Nemes-Nagy Dóra Anna
15. Pintér Helga 15. Oláh-Szitás Gréta
16. Sándor Andrea 16. Ölei Réka Tamara
17. Sógorka Ádám Patrik 17. Pap Nika Szófia
18. Szőke Viktor 18. Papp Diána
19. Veréb  Dominik Zsolt 19. Pollák  Viktória
20. Veszprémi Anna 20. Repei Eszter
21. Weszerle  Anna 21. Sipos Attila Koppány
22. Sipos  Hanga
23. Szilágyi Orsolya
24. Tölgyesi Emma
25. Vékony Anna Zoé
26. Veres Viktória Luca
27. Zöldi-Kovács Kira
Kovács  Noel Aser függőben

A magyar költészet napja

Ebben a tanévben is iskolánk humán munkaközösségéhez tartozó tanárok szervezésében emlékeztünk meg a költészet napjáról.

Intézményünk 5-6. és 7-8. osztályos tanulóiból álló csapatok mérték össze a szellemi erejüket, kipróbálhatták ügyességüket, kreativitásukat a költészettel kapcsolatos játékos irodalmi- feladatok megoldásával.

E nap záró programján a felső tagozatos tanulók  felolvasták/elszavalták az általuk kiválasztott kedvenc versüket. Jelentkezőkben, lelkes versmondóban szerencsére nem volt hiány.

A csoportfeladat eredménye:

5-6. osztály
1.helyezett: Petőfi Sándor csoport, melynek tagja:

Tóth Krisztina

Storozinszki Otília

Pintér Nóra

Papp Benjámin

Árvai Gabriella

Fazekas Regina

2.helyezett: Arany János csoport, melynek tagjai:

Horváth Kata

Ács Dorina

Török Norbert

Nagy Gergő

Lévay levente

Tóth Alexa

        7-8. osztály
1.helyezett: Kölcsey Ferenc csoport, melynek tagjai:

Fésű Gergő

Szász Anett

Árvai Péter

Simon Laura

Tóth Zsófia

Zai Flóra

2.helyezett: József Attila csoport, melynek tagjai:

Török Kincső

Gyetkó Réka

Wéber Csenge

Vízhányó Fanni

Tar Krisztina

Kovács Janka

Gratulálunk:
Turúné Tóth Anikó (MK-vez.)

Húsvét

Örömhírek jönnek a széles világból,

Jézus a megváltó föltámadt sírjából.

Nincs már a kereszten, nincs már a sírjában,

Ott él, uralkodik fönn a Mennyországban.

E feltámadásnak dicső emlékére

Bő kívánság rejlik szívem belsejébe’.

Jézus szent emléke tartson össze minket,

És áldja meg jóval minden népeinket!

Boldog ünnepeket!

(Venyige  Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője.2011/3. szám)

Thursday the 18th. Joomla 2.5 Templates.