A Magyar Kormány döntése alapján, a 2017. szeptember 01-én kezdődő tanévtől már több, mint 1 millió diák részesül ingyenes tankönyvellátásban. Az ingyenesség alanyi jogon jár minden általános iskolás, valamint a középiskolák első évfolyamán tanuló diáknak.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a gyermeke számára megrendelt tankönyveket az iskolába a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO), 2017. augusztus 31-ig kiszállítja.

További tankönyvigény esetén az iskolák szeptember 15-ig adhatnak le pótrendelést. A KELLO 2017. szeptember 25–től kezdi el kiszállítani a pótrendeléseket. A tanév folyamán van lehetőség iskolán keresztüli további tankönyvrendelésre 2018. április 30-ig.

Amennyiben a szülők nem az iskolán keresztül szeretnék megvásárolni gyermekük számára a tankönyveket, vagy egyéb tankönyvekre is szükség lenne, akkor a KELLO-nál többféle módon is lehetőség nyílik a kiadványok beszerzésére. A KELLO az év nagy részében fogadja és teljesíti a megrendeléseket webshop-on keresztül (webshop.kello.hu), valamint a Kódex Tankönyvcentrumban (1054 Budapest, Honvéd u. 5.). 

Üdvözlettel:

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

FONTOS INFORMÁCIÓ A 2017/18-AS TANÉV INGYENES TANKÖNYVRENDELÉSÉHEZ

Tisztelt Szülők!

INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁSRA JOGOSULTAK 2017. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL az első, második, harmadik, negyedik és ötödik évfolyamon tanuló diákok.

A hatodik, hetedik és nyolcadik évfolyamon tanuló diákok számára az alábbi jogosultságok alapján lehet ingyenes tankönyvet igényelni:

A tanuló

 1. tartósan beteg,
 2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 3. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
 4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
 6. a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

Az ingyenes tankönyvigénylés feltételei a következő tanévre az alábbiak:

 1. Az igénylőlap pontos kitöltése (a gyerekek megkapták az osztályfőnököktől, de letölthető a honlapról).
 2. A kedvezményre való jogosultság az igénylőlap leadásával egyidőben történő igazolása.

HATÁRIDŐ: 2017. március 30.

BÁRMELY FELTÉTEL HIÁNYÁBAN A TANULÓ SZÁMÁRA NEM BIZTOSÍTJUK AZ INGYENES TANKÖNYVET!

A következő okiratok bemutatása szükséges:

 1. a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
 2. tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
 3. a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ez a dokumentációja az iskolában megtalálható, csak jelezni szükséges)
 4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

„(4) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.” (16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 29. § (3) bek.)

Thursday the 18th. Joomla 2.5 Templates.