Beíratott elsősök névsora

A 2018/19-es tanév első osztályaiba felvett tanulók névsora


Beiratkozás 2018.

Tisztelt Szülők!

A tankötelessé vált, 2018. év szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjai:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19 óra között

A fenti két napon kereshetik fel a Szülők a lakóhely szerint illetékes körzeti iskolát, vagy a választott iskolát. (Amennyiben nem a körzetes iskolába íratják be gyermeküket, az intézményben le kell adni az előjegyzést igazoló dokumentumot!)
A választott iskola csak akkor veheti fel a körzetén kívüli gyermeket, ha a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekek már beiratkoztak, és még van szabad hely. Amennyiben az intézmény körzetében lakó tanköteles gyermekek után még vannak üres helyek, akkor a hátrányos helyzetű – és sajátos nevelési igényűeket kell előnybe részesíteni. De figyelemmel kell lennünk a különleges helyzetűekre is (pl. akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő; vagy testvére az adott iskola tanulója stb.), ezután lehetséges a körzeten kívül élőket felvenni az üres helyekre.

Beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája mellett a következő dokumentumokat vigyék magukkal:

 • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél, anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).
 • A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (a gyermek iskolaérettségének igazolása). Ez lehet:
  1. óvodai szakvélemény;
  2. nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény;
  3. sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot). A nyilatkozathoz igazoló dokumentumot kell csatolni (pl. bírói végzés)
 • Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére melyik tantárgyat választja: erkölcstant (iskola oktatja) vagy a hit-és erkölcstant (a választott egyház oktatja).
 • Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lakcímkártyán szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, illetve amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, annak okát is szükséges megjelölni!

Kérjük, hogy gyermeke érdekében beiratkozáskor tájékoztassa az intézményt a gyermek esetleges gyógyszeres kezeléséről, különleges étkeztetéséről, tartós betegségéről!

Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot április 21-ig küldi meg a szülőnek. A felvétel elutasítása esetén a szülő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az iskola igazgatójánál, aki azt 8 napon belül továbbítja a Tankerület igazgatójának.

A beiratkozással kapcsolatos letölthető dokumentumok:

A tankerület részletes tájékoztatója
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról
Nyilatkozat különélő szülő beleegyezéséről
Nyilatkozat a hit és erkölcstan oktatásról
Kerületi iskolák körzetei


Iskolahívogató 2018.

A foglalkozások csütörtökönként 16:30-tól 17:30-ig tartanak

időpont 1. foglalkozás 2. foglalkozás szülőknek
február 1. Zeneovi
Kissné Katona Mária
Kézműves
Horváthné Elszászer Ildikó
Hajlemász Ildikó
Általános tájékoztató
Juhász Katalin
intézményvezető
február 8. Zeneovi
Hajas Lilla
Kézműves
Rizmayer Katalin
Börcsök Istvánné
Házigazda
Juhász Katalin
intézményvezető
február 15. Zeneovi
Kissné Katona Mária
Sport
Molnár Viktória
Kuris Gabriella
Orosz László
Házigazda
Juhász Katalin
intézményvezető
február 22. Zeneovi
Hajas Lilla
Kézműves
Horváthné Elszászer Ildikó
Hajlemász Ildikó
Házigazda
Juhász Katalin
intézményvezető
március 1. Zeneovi
Kissné Katona Mária
Informatika
Rédei Ágnes
Házigazda
Juhász Katalin
intézményvezető
március 8. Kézműves
Rizmayer Katalin
Börcsök Istvánné
Angol
Gyenes Kornélia
Előjelentkezés
14:00-18:00

Juhász Katalin
intézményvezető

március 21-én, (szerdán) tájékoztató szülői értekezlet 17:00-tól
március 22-én, (csütörtökön) nyílt nap a szülők részére 8-11 óráig