Az informatika tagozatot az 1997/98. tanévben hirdettük meg először. Az első osztály előkészítő jellegű, a valódi munka 2. osztálytól indul bontott csoportban heti 2 órában, 7. osztálytól heti három órában. A 7 éves tananyag része: az operációs rendszer (Windows 10) felhasználó szintű megismerése, szövegszerkesztés, prezentációkészítés (PP, Prezi), képszerkesztés, videoszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés.
7-8. osztályban a tanulók ECDL vizsgát tesznek 7 illetve 4 modulból. A tárgyi feltételeket 19+15 munkaállomásból álló hálózat biztosítja.
Kísérleti jelleggel jövőre bevezetjük 5. osztálytól az egyik csoportban a programozást (Scratch, később Python, vagy Visual Basic). Ez a csoport, viszont csak 4 ECDL modulból fog vizsgázni.
Tagozatvezető: Verőné Wágner Éva