Kölcsönzött könyvek

Kedves Gyerekek!

Hamarosan itt a nyári szünidő. A könyvtárból kölcsönzött könyvek is szeretnének pihenni a vakáció idején. Kérek mindenkit, szíveskedjetek visszahozni a könyveket legkésőbb az utolsó előtti hétigÁgi néni


Könyvajánló felnőtteknek

 • Iránytű a depresszióból való szabaduláshoz: a szeretet, mint gyógyító erő / [Bokor Katalin]. – [Pusztaszabolcs] : [Bethesda Tó Bt.], cop. 2003. – 141 p. : ill. ; 21 cm.
  Idézet a könyvből »
 • Belső képeink gyógyító ereje : friss forrásból meríteni / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. – Budapest : Jel, 2012. – 195 p. ; 20 cm.
  Ismertető »

Könyvismertetés

Lev Tolsztoj: Panov apó különös napja

Kedves Gyerekek! Hamarosan itt a téli szünidő. Sokféle szabadidős tevékenységgel tölthetitek a szünetet. Szerintem az olvasás sohasem „megy ki a divatból.” A könyvet, mint szöveghordozó eszközt felválthatják a modernebb eszközök, de a lényeg, az olvasás nem tűnik el. A könyvnek is voltak elődei pl. agyagtáblák, papirusztekercsek, s a könyvnek pedig lehetnek utódai.
Miért jó olvasni? Mert az olvasás révén ismerjük meg elődeink régen letűnt világát és mi is üzenhetünk a jövőnek. Tágulnak ismereteink, gazdagodik az érzelemvilágunk.
Ki a jó olvasó? Akinek az olvasás örömet jelent. Beleéli magát az olvasmányok hősei sorsába, azonosulni tud velük. Az olvasottak alapján gazdagodik személyisége. Bővülnek ismeretei, élénkül a fantáziája.

Panov apó különös napja / Ruben Saillens meséjét átd. Lev Tolsztoj ; mesélő Mig Holder ; ill. Tony Morris ; [ford. Nagy Erzsébet]. – Debrecen : Omega, [1990]

Ez a könyv a debreceni Omega Kiadó gondozásában jelent meg.

A történet egy öreg cipészről, Panlov apóról szól. Apó, mivel a felesége meghalt, gyerekei pedig már kiröpültek a családi fészekből, magányosan tölti a karácsonyt. Álmában megjelenik Jézus, és azt ígéri, meg fogja látogatni őt a holnapi nap folyamán. Másnap Panov apó izgatottan várakozik, de Jézus nem jön. Jön helyette egy utcaseprő, valamint egy anya csecsemővel, akiknek az öreg cipész enni ad, és megengedi, hogy megmelegedjenek nála. Sőt, a fázós apróságnak adja azt a kiscipőt, amit eredetileg Jézusnak szánt. A történet végére kiderül, hogy mindegyik látogató Jézus volt. Amikor Panov apó az embereken segített, valójában rajta segített. A tanulságos mese észrevétlenül neveli az olvasót. A kedves történetet lélekmelengető rajzok illusztrálják.

Ezt a művet azoknak ajánlom, akik a történet szép gondolatának részesévé szeretnének válni.


Vendégünk volt Böde Péter – 2017. október 11-12.

Mutass szebbet a Természet színeinél!
Mutass érdekesebbet kalandjainál!
Tanítsuk meg gyermekeinknek látni a Csodát!
(Böde Péter)

Emlékezetes találkozásban volt részük október 11-én és 12-én intézményünk 1-2. és 4-6. osztályos tanulóinak. Böde Péter, a „Vándor Meseíró” ellátogatott iskolánkba író-olvasó találkozóra.
Az interaktív foglalkozásokon az életkori sajátosságokat figyelembe véve játékos formában megismertette a gyerekeket az állat-és növényvilággal, miközben alkotásra, gondolkodásra, olvasásra ösztönözte a résztvevőket.
A meseíró a hátizsákjában elhozta verses köteteit, meséit, színezőit. Alkotásai az élet meséi. A képzelet színes szárnyán fölemeli az olvasót és elröpíti a természet világba. A történetei a gyermek lelkébe plántálják a jóságot, a szeretetet, az élet szépségét, a felelősségtudatot, mindazokat a lelki kincseket, amelyek képessé teszik a világba induló fiatal vándort, arra, hogy meglelje az igaz utat. A meséi varázsa hatalmába kerít mindannyiunkat, kicsi és nagy olvasót egyaránt, miközben felemelő és megtisztító élményt ad. Lelkiség és szellemiség árad a műveiből. Feltárja az élet titkát. A könyvek képei segítik az elmélyülést az olvasottakban. A megvásárolt színező könyvekben a ceruzával készített, kontúros rajzok könnyen másolhatóak, még üvegmatricát is készíthetnek az ügyes kezű gyerekek.
Tartalmas órákat tölthettünk el a szeretetteljes és vidám légkörben. Reméljük, a jelen lévők lelkében mély nyomokat hagytak Böde Péter szavai, szép gondolatai. (Kozák Ágnes)
A meseíró ezzel a verssel búcsúzott minden évfolyamtól:
Kedves Gyerekek!
Túl sokat biztosan
nem kérek:
az állatokat és növényeket
feltétel nélkül szeressétek!
És ha örömet szereznek
Ezek a mesék és képek,
Rájöttök, az élőlények
Csodálatosak és szépek!


Meseíró, illusztráció készítő pályázat

Iskolánk könyvtára és humán munkaközössége pályázatot hirdet 5. osztályos tanulóknak
Leadási Határidő: 2017. november 20.
Aki a pályázati feltételeket és a határidőt nem tartja be, a munkáját nem értékeljük!

I. kategória: Irodalom: Alkoss mesét!

A mese felépítése a következő legyen:

 1. Kiinduló helyzet ismertetése.
 2. A hős első próbatétele: találkozik valakivel (nevezzük adományozónak), akitől pl. csodatevő eszközt kap (vagy maga az adományozó ígéri meg csodás segítségét).
 3. A hős második próbatétele a csodatevő eszköz segítségével pl. megszerzi a királylány kezét.
 4. Valaki ármánykodik a hős ellen, pl. a hősnek menekülnei kell.
 5. A hős harmadik próbatétele: pl. a hős visszatér, legyőzi az ármánykodót.
 6. A hős végleg elnyeri a boldogságát

Ügyeljetek a mesék jellemzőire! (mesekezdés és befejezése, csodás tettek,meseszámok, varázseszközök, stb.)

 Pályázati feltételek:

 • A mű terjedelme maximum egy A/4-es
 • Egy szerző csak egy művel pályázhat
 • A mű címlapján szerepeljen: név, életkor, iskolája (Mátyás Király Általános Iskola 1212 Budapest Kolozsvári utca 61.), a pályamű címe

II. kategória: Illusztráció készítése Rostás-Farkas György: A rászedett ördög című meséhez (A mese átvehető a könyvtárban)

Pályázati feltételek:

 • Grafika, festmény A/ 4-es méretben paszpartu (keretezés) nélkül készüljön
 • Tetszőleges technikával készült alkotásokat várunk
 • Egy alkotó csak egy alkotással szerepelhet
 • A rajzlap hátoldalán szerepeljen: név, életkor, iskolája (Mátyás Király Általános Iskola 1212 Budapest Kolozsvári utca 61.), a pályamű címe

Iskolánkba látogat Böde Péter

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

2017. október 11-12-én és 13-án iskolánk könyvtára szervezésében intézményünkbe érkezik Böde Péter, a „Vándor meseíró,” és interaktív foglalkozást tart az 1-6. osztályos tanulóknak.
A meseíró már több mint 200 településre elvitte verses köteteit, mesekönyveit, színezőit. Az interaktív foglalkozásain játékos formában megismertette a gyerekeket az állat-és növényvilággal, miközben alkotásra, gondolkodásra, olvasásra nevelte a résztvevőket.
A foglalkozások után a könyvek és a színezők megvásárolhatóak. Az író mesekönyvei erényekről szólnak, igazi értékeket közvetítenek a 11 év alatti korosztálynak. A színező könyveiben a ceruzával készített, kontúros rajzai könnyen másolhatóak, még üvegmatricát is készíthetnek az ügyes kezűek.
Böde Péter elérhetősége: http://www.vandormeseiro.hu/


Író-olvasó találkozó Rostás-Farkas Györggyel

Emlékezetes találkozásban volt részük 2017. szeptember 28-án, a csepeli Mátyás Király Általános Iskola 5. oszályos tanulóinak. Ezen a napon Rostás-Farkas György író-költő látogatott el intézményükbe író-olvasó találkozóra.
A programot Kozák Ágnes, az intézmény könyvtárostanára bevezető gondolatai indították. Majd Tar Krisztina 8. osztályos tanuló által Rostás-Farkas György meghatóan szép verse, az Újkígyósról jöttem című előadása következett.
Az író lenyűgöző szépséggel beszélt a cigány mesék különös varázsáról. „Mit jelent a cigányok életében a mese, az eposz, a ballada? Ez volt az életük, ebben éltek, és ez ragyogta be hétköznapjaikat, küzdelmeiket. Mit is szeretnék ezzel mondani? Valamikor régen a cigányok vándoroltak egyik vidékről a másikra, néha több országon is keresztül. Tisztelték az életet, és örömmel fogadtak minden születendő gyermeket. Nagy volt mindig az Isten áldása, és sok gyerekkel ajándékozta meg őket a teremtő. Életben kellett maradniuk, a gyerekeknek pedig enni kellett adni. Ezért tehát vándoroltak, hogy valami elemózsiát mindig tudjanak biztosítani a sok éhes szájnak. Ha már Isten megteremtette őket, gondoskodott is róluk. Az én áldott felmenőim nagyon fogékonyak voltak a misztikumra. Hitüket, hiedelmeiket beleszőtték a meséikbe is. A több száz évnyi vándorlás alatt ebben nevelkedtek, ezt hallották az ősöktől, ezt tanulták meg, ezt adták tovább fiaiknak. Soha egy nap sem telhetett el anélkül, hogyha sátrat vertek vagy a nagy tölgy, platán vagy eperfa árnyékában letelepedtek, hogy valamelyik öreg ne kezdjen bele egy hosszú legendába. Nem tudott mást tenni, átkarolta szemeivel, szívével a tábor apraját-nagyját, és elmesélte az öregek titkait, ősi balladáit. Sokszor én is megkérdeztem:Honnan ez a sok mese?
Amire a válasz nagyon egyszerű. Az őseim így élték le életüket a végtelen utakon, amíg az őshazától idáig jutottak. A kalandjaikat mesékbe szőve tovább kellett adniuk, el kellett mondaniuk, hogy ne vigyék magunkkal a másvilágra. Hát most én is azt teszem és tettem világ életemben, hogy én se vigyem el azon a bizonyos csillagösvényen, át a másik dimenzióba. De visszatérve a mesék birodalmába, az úgy van, hogy a mese széppé varázsolja az életünket. Attól mese a mese. Hogy mitől van varázsa? Mert megteremtjük a varázslatot, a csodát.
A találkozó végén a gyerekek meghallgathatták a Fáni néni sündisznója című mesét Turúné Tóth Anikó tanárnő előadásában.
Tartalmas órát tölthettünk el a szeretetteljes légkörben. Reméljük, a jelen lévők lelkében mély nyomokat hagytak Rostás-Farkas György bölcs szavai. (Kozák Ágnes)


Könyvismertetés

Rostás-Farkas György: Elfelejtett álmok: A sorsom meg van írva a csillagokban

Rostás-Farkas György legújabb kötete napjaikban, 2017-ben látott napvilágot Elfelejtett álmok címmel.
Ez a mű az élet meséje. Az író a könyvében emberi sorsokról, a saját sorsát alakító találkozásokról ír. Emlékeket kelt életre, és emlékeket állít szüleinek, testvéreinek, híres személyiségeknek. A szerző szavaival: „Ahogy elkezdtem visszafejteni a múlt fonalát, egyre több olyan elfeledettnek hitt történet, esemény jutott eszembe, ami úgy vélem, érdekes lehet mások számára is, már csak azért is, hogy jobban megérthessék a mi cigány világunkat, gondolkodásmódunkat.
A kötet történetei a gyermek lelkébe plántálja a hitet, a jóságot, a szeretetet, az élet szépségét, a felelősségtudatot, az emberi méltóság tiszteletét és mindazokat a lelki kincseket, amelyek képessé teszik a világba induló fiatal vándort, arra, hogy meglelje az igaz utat. A mesék varázsa hatalmába kerít mindannyiunkat, kicsi és nagy olvasót egyaránt, miközben felemelő és megtisztító élményt ad. Lelkiség és szellemiség árad a műből. Feltárja az élet titkát. A könyv képei segítik az elmélyülést az olvasottakban.
Mindazoknak ajánlom ezt a művet, akik a szerző életfilozófiáját magukévá szeretnék tenni: „Az ember legnemesebb földi küldetése a szeretet.” Ez a szeretet segítette át az élet nehézségein a kötetben szereplőket is.

A könyv megvásárolható: Cigány Tudományos és Művészeti Társaság
2340 Kiskunlacháza Dózsa György út. 57/1.
tel.: 06 30 9226 038


Fitó Ica pályázat eredménye

Iskolánk könyvtára és humán munkaközössége pályázatot hirdetett Fitó Ica művei címmel.
A pályamunkák értékelése korcsoportonként (3-4. oszt., 5-6. oszt., 7-8. oszt.,) történt.
Nagyon sok és értékes pályamű érkezett. Voltak olyan gyerekek, akiket inkább a versekben szereplő évszakok színei fogtak meg, mások pedig azt jelenítették meg a rajzokon, hogy milyen állatokról, eseményekről olvastak. A fogalmazások között is voltak különlegesen egyedi munkák, gondosan elkészített művek. Nehéz volt a sok szép munka közül kiemelni a legszebbeket, így több gyermek munkája ért el ugyanolyan helyezést.
Szolyka Adrienn most is különleges pályamunkát készített. Ő különdíjat kapott.

A pályázat eredménye


A cigány mesék különös varázsa

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Szeptember 28-án az 5.a és 5.z osztálynak 12:00-12:45-ig  rendkívüli irodalomórája lesz. A cigány mesék különös varázsa címmel (Üzenet a múltból a jövőnek).
Meghívott vendégünk: Rostás-Farkas György József Attila- díjas költő, író, újságíró. Az óra után az író könyvei megvásárolhatóak (kb. 1500 Ft / kötet).


Könyvtári dokumentumok