Pályázati felhívás

Iskolánk könyvtára és diákönkormányzata pályázatot hirdet:
Írjatok 2 versszakos költeményt! Rímképlete: a b a b (keresztrím). Téma: Mátyás király, vagy a mi iskolánk. Az értékelésnél fontos szempont, hogy alkalmaztatok-e költői kifejező eszközöket (pl.: metafora, hasonlat, megszemélyesítés stb.)
Pályázati feltétel, hogy A beadott munkádon szerepeljen a neved és az osztályod.
A pályázat leadási határideje: 2019. március 11.
A leadás helye: az iskolai könyvtár

Aki a pályázati feltételeket és a határidőt nem tartja be, annak a munkáját nem értékeljük.

Értékelés korcsoportonként (5-6. oszt., 7-8. oszt.,)
Eredményhirdetés: költészet napi versmaraton előtt

Jó versfaragást kíván: Anikó néni és Ági néni


Könyvajánlás

Nevel(őd)ünk : serdülők és szülők / Ezio Aceti ; [ford. Péterfi Eszter]. – [Budapest] : Új Város, 2015. – 61, [2] p. ; 18 cm. – (Új város családi zsebkönyvek)
A Nevel(őd)jünk zsebkönyv az Új Város Kiadó gondozásában jelent meg 2015-ben.
A kötet három részből áll. Az első rész a pubertás társadalmi és kulturális környezetét vizsgálja. Majd azt mutatja be, hogy milyen éretlenség jellemzi a fejlődésben lévő gyermeket. A második rész kutatja a gyermek belső világát, elemzi kapcsolatait. A harmadik rész kitér a gyermekeket érő nevelő hatásokra. Élettapasztalatokat is olvashatunk, sőt választ kapunk az aggódó szülői kérdésekre is.
Ezt az olvasnivalót minden szülőnek ajánlom, mert segítséget nyújt, hogy természetesnek lássuk a gyermekek érési folyamatát, és felnőttek is „nevelődjenek”, vagyis maradjanak nyitottak a serdülőkkel való kapcsolatra. (Kozák Ágnes)


Emlékezés a könyvtárban – 2018. október 8.

Az iskolai könyvtár névadójára, Dr. Ballér Endrénére emlékezve ünnepi műsort rendeztek a Mátyás Király Általános Iskola könyvtárában 2018. 10. 8-án.
A tanulók szavalattal, felolvasással, énekléssel tisztelegtek a névadó emléke előtt. Majd Dr. Ballér Endréné hozzátartozói felidézték a névadóhoz fűződő emlékeiket.
A jelen lévők lelkében mély nyomokat hagytak az ünnep pillanatai. (Kozák Ágnes)

Tisztelt Igazgató Asszony, Kedves Juhász Katalin!

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a tegnapi megható és felemelő megemlékezésért! Nem csak a műsor volt nagyon szép, hanem különösen is  nagy élmény volt látni ezt a kiválóan szervezett, igényes iskolát. Érezhető volt – nemcsak a könyvtárban, hanem a folyosókon, az ebédlőben és az udvaron is -, hogy mindenre jut figyelem és gondoskodás, és hogy gyerekek is magukénak érzik az iskolát, ami így igazán “második otthonuk” lehet.
Mi komolyan gondoljuk, hogy szeretnénk tartani a kapcsolatot, ahogy ez az leginkább iskolának megfelel. Sok üdvözlettel és még egyszer köszönettel: Ballér Piroska