Információk a leendő elsősök szüleinek

 • A leendő elsősök szülői értekezletét 2019. május 28-án (kedd) 17 órakor tartjuk.
 • Diákigazolvány igénylésével kapcsolatos tudnivalók:
  1. Kérjük, fáradjanak el az Okmányirodába, ahol a gyermekről fotót készítenek és kiállítanak egy un. „Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlap”-ot.
  2. Kérjük, ezt az adatlapot aláírni és ezután az iskolában leadni. (Szülői értekezleten a tanító néninek vagy nyitvatartási időben a titkárságon).
  3. Az elkészült igazolványok az iskolába érkeznek, erről értesítést küldünk Önöknek.
 • Ebédbefizetéssel kapcsolatos információ:
  Befizetés szeptemberre: 2019. augusztus 5-6-án, 7-15 óráig.
  A kedvezményre jogosult nyilatkozatokat legkésőbb a befizetés időpontjáig kérjük leadni a titkárságon.  Tájékoztatás az iskolai étkezéssel kapcsolatban.
 • A tankönyvek és iskolaszerek beszerzésében kapcsolatban információkat a szülői értekezleten kapnak.

A 2019/20-as tanév első osztályaiba felvett tanulók névsora


Beiratkozás 2019.

Tisztelt Szülők!

A tankötelessé vált, 2019. év szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjai:

2019. április 11. (csütörtök) 8–19 óra között
2019. április 12. (péntek) 8–19 óra között

A tanköteles és iskolaérett gyermeket a szülő/gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott általános iskola első évfolyamára.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
  • óvodai szakvélemény;
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye esetén ennek dokumentuma;
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, amely tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása” – előírásai az irányadók.

A beiratkozáskor megadandó adatokhoz szükséges nyomtatványok

 • Alap adatlap a gyermek személyes adataira vonatkozóan;
 • Jelentkezési lap az iskolára, óvodára, illetve a gyermek alap személyes adataira és a speciális körülményeire vonatkozóan.

A beiratkozás ügyintézése többféle módon végezhető:

 • A korábbi éveknek megfelelően a beiratkozás napján a szülő/gondviselő személyesen megjelenik az általános iskolába a szükséges dokumentumokkal, és ott kézzel kitölti a gyermek személyes adatait, illetve speciális jellemzőit. Bemutatja az igazolásokat, illetve a nyilatkozatokat.
 • Az e-ügyintézés bevezetése megteremti a beiratkozáskor várható várakozási idő csökkentését. Ez esetben online módon beküldheti előzetesen a szülő a gyermek személyes és speciális adataira vonatkozó információkat.
 • A beiratkozás napján az online ügyintézést választott szülők esetén az általános iskola a gyermek személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa alapján ellenőrzi a kártyákon szereplő adatokat, illetve az iskola begyűjti a szülő/gondviselő által hozott, szükséges nyilatkozatok, dokumentumok eredeti aláírt példányát. Jogszabályi előírások miatt idén még ezeket személyesen be kell mutatni az intézményben.

Online ügyintézés

 • Amennyiben a gyermeknek nagyobb testvére abba az iskolába jár, ahova a szülő be szeretné íratni első évfolyamra az óvodás gyermeket, akkor az általános iskola KRÉTA rendszeréhez a szülő már rendelkezik belépési azonosítóval. Ez esetben belépve a KRÉTA rendszerbe, kiválasztja a felső menüsorból az e-ügyintézés lehetőségét, és ott végezheti el az elektronikus adatbevitelt.
  Az e-ügyintézés felületre lépve kiválaszthatja a szülő az „Ügyintézés indítása” felületen a „Beiratkozás általános iskolába” menüpontot. A felületre belépve megadhatja a szükséges adatokat.
 • Amennyiben a szülő olyan iskolába kívánja beíratni a gyermekét, amelyik iskolának KRÉTA rendszeréhez nincs belépési jogosultsága, akkor a https://eugyintezes.e-kreta.hu  weboldalon keresztül (regisztráció után) az „Ügyintézés indítása” felületen válassza a „Beiratkozás általános iskolába” menüpontot. A felületre belépve megadhatja a szükséges adatokat, és kiválaszthatja egy listából az általános iskolát, ahová beíratni kívánja gyermekét.

A beiratkozással kapcsolatos letölthető dokumentumok:


Nyílt nap

Nyílt nap a leendő első osztályosok szüleinek 2019. március 13-án (szerda)

 • 1. óra – 8:00
  4.a környezetismeretBock Erika
  4.z matematikaScheuring Ferencné
 • 2. óra – 8:55
  4.a magyar nyelvBock Erika
  4.z ének-zeneHajas Lilla
 • 3. óra – 9:55
  4.a magyar irodalomBock Erika
  4.z magyar nyelvScheuring Ferencné
 • 4. óra – 10:55 – főépület
  1.a és 1.z ének-zeneKissné Katona Mária
 • 5. óra – 12:00 –  főépület
  3.a informatikaGálné Rozsi Krisztina

Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk!


Iskolahívogató 2019.

Iskolahívogató, első alkalom – 2019. február 21.

A kreatív tavaszváró előkészítő során a leendő elsősök (közel negyvenen, két csoportra osztva) egy komplex foglalkozáson vehettek részt. Segítettek a tanító néninek megfejteni az évszakóra titkait, majd vidám mondókákat, dalokat tanultak. Meghallgatták a félénk kisgólya történetét, és elkészítették a gólyacsalád fészkét, benne a kedves lakókat. A szülők is megmutathatták kézügyességüket, hiszen míg a kicsik játszottak, a felnőttek a fészekből kirepülő gólyapapa alakját formázták meg.
A foglalkozás második részében a programozás alapjaival ismerkedhettek meg a óvodások. Az egérhasználat begyakorlása után utasítássorozatokat állíthattak össze a code.org oldalán. A következő informatika foglalkozáson már egyszerűbb ciklusokat is készítünk. (Bock Erika, Csákány András)


A foglalkozások csütörtökönként 16:30-tól 17:30-ig tartanak

 időpont 1. foglalkozás 2. foglalkozás szülőknek
 Február 21. Informatika
Csákány András
Gálné Rozsi Krisztina
Kézműves
Bock Erika tanító
Általános tájékoztató
Juhász Katalin
intézményvezető
 Február 28. Zeneovi
Kissné Katona Mária
Kézműves
Scheuring Ferencné tanító
Házigazda
Juhász Katalin
intézményvezető
 Március 7. Zeneovi
Hajas Lilla
Sport
Kuris Gabriella
Orosz László
Házigazda
Juhász Katalin
intézményvezető
 Március 21. Zeneovi
Hajas Lilla
Angol
Gyenes Kornélia
Előjelentkezés
14:00-18:00

Juhász Katalin
intézményvezető
 Március 28. Informatika
Csákány András
Rédei Ágnes
Kézműves
Bock Erika tanító
Házigazda
Juhász Katalin
intézményvezető
 Április 4. Zeneovi
Kissné Katona Mária
Kézműves
Scheuring Ferencné tanító
Házigazda
Juhász Katalin
intézményvezető

Március 13-án, (szerdán) nyílt nap a szülők részére 8-11 óráig

Április 3-án, (szerdán) tájékoztató szülői értekezlet 17:00-tól