Benczéné Várda Katalin Miniszter Elismerő Oklevele 2017.
Hajas Lilla Csepeli Gyermekekért 2010.
Hajlemász Idikó Teleki Blanka-díj 2009.
Juhász Katalin Csepeli Gyermekekért
Csepel Szolgálatáért díj
2002.
2012.
Mácsai Erika Miniszter Elismerő Oklevele 2018.
Scheuring Ferencné Karácsony Sándor-díj 2012.
Turúné Tóth Anikó Németh László-díj 2013.

Miniszter Elismerő Oklevele – 2018. június 3.

Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!” (Németh László)
Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetést kapott az iskolánkban tanító Mácsai Erika. Kollégánk gyermekközpontú oktatói munkája kiterjed a sajátos nevelési igényű és a tehetséges gyerekre is. Több évtizede kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedik a hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek segítésében, elkötelezetten küzd az egyenlő esélyek megteremtéséért. Számos versenyzési és szereplési lehetőséget ad a tehetséges tanulók számára. Számos művelődési lehetőséget biztosít a gyerekeknek, és színvonalas, élményben gazdag, tartalmas szabadidős programok szervez. A mindennapi életben nagy hangsúlyt fektet az esztétikus környezet iránti igény felkeltésére, észrevételére és értékelésére.
A magas állami elismeréséhez szívből gratulál: az iskola vezetősége és tantestülete. (Kozák Ágnes)


Miniszter Elismerő Oklevele – 2017. augusztus 20.

A tanítóban, hogy tisztiben hasznosan járhasson el, megkívántatik, hogy tanításához illendő életet éljen, s tanítványainak jó és dicséretes példát adjon hogy elég tudós legyen, hogy jó lelkiismerettel s isteni félelemmel amit tud, azt másokkal közölje, tanítványait mint atyjok, úgy szeresse” (Apáczai Csere János)
Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetést kapott az iskolánkban tanító Benczéné Várda Katalin.
Kollégánk a pedagógiai munkája közben a gyermekekben kialakítja a megismerés, megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. Tevékenysége során teret ad a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődésüket, érésüket. Folyamatosan ügyel a testi és lelki harmóniában történő fejlesztésre.
Rengeteg programmal színesíti tanulói és a szülői kör életét is. A hagyományos színházlátogatások, osztályműsorok szervezése mellett nagy figyelmet fordít munkájában a múlt és a jelen összekapcsolására is. Ennek szellemében évről-évre talál módot olyan játékos, illetve kulturális rendezvények szervezésére, ahol találkozhatnak, és együtt szerepelhetnek jelenlegi és egykori tanítványai.
A magas állami elismeréséhez szívből gratulál: az iskola vezetősége és tantestülete. (Kozák Ágnes)


Németh László-díj – 2013. május 30.

Németh László-díjban részesült az iskolánkban tanító Turúné Tóth Anikó tanárnő a kiemelkedő oktatási–nevelési munkájáért.
Kollégánk a pedagógiai – szakmai tevékenységében Németh László szellemi hagyatékát igyekszik továbbvinni: így az európai kultúra átörökítését, elterjesztését; az oktató-nevelő munkájában az erényes, becsületes életet, kötelességtudatot tartja fontosnak, illetve a tudomány iránti tiszteletre, s ezek művelésének fontosságára tanítja tanítványait. A kimagasló, több éven (évtizeden) keresztül folytatott pedagógiai – szakmai tevékenységében Camus szavait vallja magáénak:
Az én szerepem nem lehet az, hogy átalakítsam a világot: mert ehhez nincsen elegendő kiváló tulajdonságom; nem vagyok eléggé tisztán látó. De talán szolgálhatok, ahol tudok avval a néhány értékkel, amely nélkül ez a világ […] nem érdemes a tiszteletre.” (Camus)
A magas állami elismeréséhez szívből gratulál: az iskola vezetősége és tantestülete. (Kozák Ágnes)


Csepel Szolgálatáért díj – 2012. március 15.

Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd, példa vagy!” (Nagy László)
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség keretében 2012. március 15-én Németh Szilárd polgármestertől, Juhász Katalin iskolánk  igazgatónője a kiemelkedő szakmai felkészültsége elismeréséért  és az intézménye céljai eredményes teljesítéséért Csepel Szolgálatáért díjat vehetett át.
Az  igazgatónő díjához szívből gratulál: a Mátyás Király Általános Iskola tantestülete és dolgozói.


Karácsony Sándor-díj – 2012. január 22.

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én a köz- és felsőoktatás kiváló szakembereinek nyújtottak át állami kitüntetéseket a Szépművészeti Múzeumban.
Karácsony Sándor-díjban részesült az  iskolánkban tanító Scheuring Ferencné is, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységéért.
„Éva néni változatos módszerekkel, igazi elhivatottsággal tanít, színes programokkal teszi gazdagabbá tanítványai mindennapjait. Született pedagógus, aki halk szóval, mosolyogva fegyelmez, minden kisgyermekben meglátja a jót. Szülőként is hálával gondolok rá: ő volt mindkét gyermekem tanító nénije.” (Hajlemász Ildikó)
A magas állami elismeréséhez szívből gratulál: az iskola  vezetősége és tantestülete.