Intézményvezető

Juhász Katalin
matematika
intézményvezető
juhaszk@kolozsvari.hu

Helyettesek

Mór-Baranyainé Kalmár Judit
fizika – matematika
alsós igazgatóhelyettes
baranyaine@kolozsvari.hu
Weszprémyné Szeip Csilla
biológia
felsős igazgatóhelyettes
weszpremyc@kolozsvari.hu

Felső tagozat

Árva Csenge
angol
5.a osztályfőnök
arvac@kolozsvari.hu
Lengyel Barbara
magyar
5.z osztályfőnök, humán mkv.
lengyelb@kolozsvari.hu
Fosztó Levente
testnevelés
6.a osztályfőnök
foszto.levente@kolozsvari.hu
Killi Nóra
angol – történelem
6.z osztályfőnök, KT elnök
killin@kolozsvari.hu
Kis Gergely
angol
7.a osztályfőnök
kisg@kolozsvari.hu
Turúné Tóth Anikó
magyar – tört. – könyvtár
7.z ofő., ofő. mkv., DÖK
turua@kolozsvari.hu
Kuris Gabriella
testnevelés – etika
8.a osztályfőnök, reál mkv.
kurisg@kolozsvari.hu
Rédei Ágnes
földrajz – informatika
8.z osztályfőnök
redeia@kolozsvari.hu
Bánkuti Zsolt
testnevelés
bankutizs@kolozsvari.hu
Friedl-Bartha Veronika
magyar
friedl-bartha.veronika@kolozsvari.hu
Gálné Rozsi Krisztina
matematika 
rozsik@kolozsvari.hu
Kissné Katona Mária
ének-zene, művészeti mkv.
katonam@kolozsvari.hu
Lukács Katalin
rajz – technika
lukacskati@kolozsvari.hu
Nagy Lejla
kémia
nagy.lejla@kolozsvari.hu
Oszkó Szilvia
ének-zene
oszko.szilvia@kolozsvari.hu
Verőné Wágner Éva
informatika
wagner.eva@kolozsvari.hu

Alsó tagozat

Bock Erika
tanító
1.a osztályfőnök
bocke@kolozsvari.hu
Rizmayer Katalin
tanító
1.a napközi
rizmayerk@kolozsvari.hu
Scheuring Ferencné
tanító
1.z osztályfőnök
scheuringe@kolozsvari.hu
Varjasiné Király Tünde
tanító
1.z napközi
varjasine@kolozsvari.hu
Balla Ágnes
tanító
2.a osztályfőnök
balla.agnes@kolozsvari.hu
Vaspálné Horváth Krisztina
tanító
2.a napközi
vaspalne@kolozsvari.hu
Horváthné Elszászer Ildikó
tanító
2.z osztályfőnök
elszaszerildiko@kolozsvari.hu
Hajlemász Ildikó
tanító
2.z napközi, fejlesztő mkv.
hajlemaszi@kolozsvari.hu
Mácsai Erika
tanító
3.a osztályfőnök
macsaie@kolozsvari.hu
Dr. Morvainé Lukács Katalin
tanító
3.a napközi
morvaine@kolozsvari.hu
Benczéné Várda Katalin
tanító
3.z osztályfőnök, alsós mkv.
vardak@kolozsvari.hu
Gyenes Csilla
tanító
3.z napközi, napközis mkv.
gyenescs@kolozsvari.hu
Bakóczi-Szűcs Imre
tanító – ének-zene
4.a osztályfőnök
bakoczi@kolozsvari.hu
Kisné Bognár Ágnes
tanító
4.z osztályfőnök
kisneb@kolozsvari.hu
Benczéné Benus Szilvia
tanító
4.z napközi
szilvia.benus@kolozsvari.hu
Orbán Enikő
ének-zene
orbane@kolozsvari.hu
Miléné Faragó Viktória
gyógypedagógus 
faragov@kolozsvari.hu
Metálné Gál Annamária
fejlesztő pedagógus
metal.annamaria@kolozsvari.hu
Kenczler Dávid
iskolapszichológus
kenczler.david@kolozsvari.hu

Nevelő-oktató munkát segítő dolgozók

Cseresznyés Edit
pedagógiai asszisztens
cseresznyese@kolozsvari.hu
Fehérvári Zsófia
pedagógiai asszisztens
fehervari.zsofia@kolozsvari.hu
Ráczné Tóth Éva
iskolatitkár
racznete@kolozsvari.hu
Szabó Sándor Józsefné
pedagógiai asszisztens
szabonea@kolozsvari.hu
Szerda Dávid
rendszergazda
szerda.david@kolozsvari.hu