Intézményvezető

Juhász Katalin
matematika
intézményvezető
juhaszk@kolozsvari.hu

Helyettesek

Mór-Baranyainé Kalmár Judit
fizika – matematika
alsós igazgatóhelyettes
baranyaine@kolozsvari.hu
Weszprémyné Szeip Csilla
biológia
felsős igazgatóhelyettes
weszpremyc@kolozsvari.hu

Felső tagozat

Árva Csenge
angol
8.a osztályfőnök
arvac@kolozsvari.hu
Bánkuti Zsolt
testnevelés
bankutizs@kolozsvari.hu
Csákány András
informatika
7.a osztályfőnök
csakanya@kolozsvari.hu
Gálné Rozsi Krisztina
matematika – ének-zene
rozsik@kolozsvari.hu
Hajas Lilla
tanulószoba
KT tag
hajasl@kolozsvari.hu
Killi Nóra
angol – történelem
8.z osztályfőnök, KT elnök
killin@kolozsvari.hu
Dr. Király Bálintné
kémia
kiralynem@kolozsvari.hu
Kis Gergely
angol
5.a osztályfőnök
kisg@kolozsvari.hu
Kissné Katona Mária
ének-zene
7.z ofő. művészeti mkv.
katonam@kolozsvari.hu
Kuris Gabriella
testnevelés – etika
6.a osztályfőnök, reál mkv.
kurisg@kolozsvari.hu
Lengyel Barbara
magyar
humán mkv.
lengyelb@kolozsvari.hu
Lukács Katalin
rajz – technika
lukacskati@kolozsvari.hu
Molnár Viktória
testnevelés – etika
molnarv@kolozsvari.hu
Nagy Éva
magyar
nagye@kolozsvari.hu
Orosz László
testnevelés
KT tag
oroszl@kolozsvari.hu
Rédei Ágnes
földrajz – informatika
6.z osztályfőnök
redeia@kolozsvari.hu
Turúné Tóth Anikó
magyar – tört. – könyvtár
5.z ofő., ofő. mkv., DÖK
turua@kolozsvari.hu

Alsó tagozat

Bakóczi-Szűcs Imre
tanító – ének-zene
4.a napközi
bakoczi@kolozsvari.hu
Benczéné Várda Katalin
tanító
1.z osztályfőnök, alsós mkv.
vardak@kolozsvari.hu
Bock Erika
tanító
3.a osztályfőnök
bocke@kolozsvari.hu
Bodor Marica
tanító – etika
3.a napközi
bodorm@kolozsvari.hu
Dobos Anna
tanító
1.a napközi
dobosa@kolozsvari.hu
Fekete Ildikó
tanító
2.z napközi
feketei@kolozsvari.hu
Gyenes Csilla
tanító
1.z napközi, napközis mkv.
gyenescs@kolozsvari.hu
Hajlemász Ildikó
tanító
4.z napközi, fejlesztő mkv.
hajlemaszi@kolozsvari.hu
Hévizi-Zajacz Ildikó
tanító
zajaczi@kolozsvari.hu
Horváthné Elszászer Ildikó
tanító
4.z osztályfőnök
elszaszerildiko@kolozsvari.hu
Kisné Bognár Ágnes
tanító
2.z osztályfőnök
kisneb@kolozsvari.hu
Lovász Lóránd
tanító – természetismeret
2.a osztályfőnök
lovaszl@kolozsvari.hu
Mácsai Erika
tanító
1.a osztályfőnök
macsaie@kolozsvari.hu
Minda Judit
tanító
2.a napközi
mindaj@kolozsvari.hu
Orbán Enikő
ének-zene
orbane@kolozsvari.hu
Rizmayer Katalin
tanító
4.a osztályfőnök
rizmayerk@kolozsvari.hu
Scheuring Ferencné
tanító
3.z osztályfőnök
scheuringe@kolozsvari.hu
Vaspálné Horváth Krisztina
tanító
3.z napközi
vaspalne@kolozsvari.hu

Nevelő-oktató munkát segítők

Cseresznyés Edit
pedagógiai asszisztens
cseresznyese@kolozsvari.hu
Gergely Eszter
gyógypedagógus – néptánc
gergelye@kolozsvari.hu
Metálné Gál Annamária
fejlesztő pedagógus
metal.annamaria@kolozsvari.hu
Müller-Kiss Adrienn
iskolapszichológus
kedd, csütörtök 9-15
muller-kissa@kolozsvari.hu
Szerda Dávid
rendszergazda
szerda.david@kolozsvari.hu
Szitás Anett
pedagógiai asszisztens
szitasa@kolozsvari.hu

Régebbi képek a tantestületről