Eseménynaptár


Ebédbefizetés májusra

Az ebédbefizetés időpontja májusra (21 nap):
április 9. hétfő és 10. kedd 7:00-17:00
április 11. szerda 8:00-12:00 (pótbefizetés)
Étkezési térítési díjak:
Háromszori étkezés (napközi) Teljes ár: 526 Ft/nap 50%-os ár: 263 Ft/nap
Egyszeri ebéd (menza) Teljes ár: 373 Ft/nap 50%-os ár: 187 Ft/nap
Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanulók esetében is kötelesek megrendelni az ebédbefizetésnél gyermekük részére az étkezést.


Erkölcstan, hittan

Tisztelt Szülők!

Az erkölcstan, illetve a hittan iskolai oktatásával kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:
A vonatkozó jogszabály értelmében az állami iskolák 1-8. évfolyamán az erkölcstan óra vagy a helyette választható, elismert egyházak által szervezett hit-és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. Tehát a gyermek iskolai beíratásakor (illetve az 5. évfolyamon) adatlap kitöltésével valamelyiket választania kell a szülőnek.
A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a szülő a következő tanévtől módosítsa az erkölcstan vagy a hittan tantárgyra vonatkozó választását. Szándékát minden tanév május 20-áig írásban kell közölnie az iskola igazgatójával és a választott egyház hitoktatójával (képviselőjével).
Az elmúlt évhez hasonlóan a hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos ismeretekről az Országgyűlés által elismert 27 magyarországi egyház, vallásfelekezet és vallási közösség idén is ismertetőt tarthat a szülőknek.
Ezúttal három iskolában lesz lehetőségük az egyházak képviselőinek tájékoztatást adni a hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos elképzeléseikről. Az alább megadott helyszínekből azt választhatják a szülők, amelyik számukra a legmegfelelőbb. Mindegyiken ugyanazt a tájékoztatást kapják. Kezdési időpontok és helyszínek a hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos egyházi tájékoztatásokról:
Március 05. Hétfő, 17 óra: Herman Ottó Általános Iskola
Március 12. Hétfő, 17 óra: Eötvös József Általános Iskola
Március 19. Hétfő, 17 óra: Karácsony Sándor Általános Iskola


Ebédbefizetés áprilisra

Az ebédbefizetés időpontja áprilisra (19 nap):
március 5. hétfő és 6. kedd 7:00-17:00
március 7. szerda 8:00-12:00 (pótbefizetés)
Étkezési térítési díjak:
Háromszori étkezés (napközi) Teljes ár: 526 Ft/nap 50%-os ár: 263 Ft/nap
Egyszeri ebéd (menza) Teljes ár: 373 Ft/nap 50%-os ár: 187 Ft/nap
Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanulók esetében is kötelesek megrendelni az ebédbefizetésnél gyermekük részére az étkezést.


Tavaszi szünet az ÁMK-ban

Tisztelt Szülők!

A tavaszi szünetben az ügyeletet a Nagy Imre Általános Iskola látja el (1214 Bp., Simon Bolivár stny. 4-8.)
Ügyeleti napok: 2018. március 29., április 3.
Az ügyelet kizárólag előzetes jelentkezés és befizetés alapján vehető igénybe. Ingyenesen étkezőknek is kell igényelni az ellátást.
Az ügyeletre jelentkezni a Mátyás Király iskola titkárságán lehet 2018. március 2-ig.
Az ügyeletre befizetni az ÁMK-ban lehet az alábbi időpontban:
március 8-án 7.00-15.00
március12-én 9.00-17.00
Pótbefizetés: 2018. március 19-én 15.00-17.00

GSZI koordinátor


Sátorállítás – 2017. október 14

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Szombaton (2017. 10. 14.) állítjuk fel az iskolai sportsátort.
Kérünk mindenkit, aki tud jöjjön segíteni!
7:30-kor kezdünk és ha jó idő lesz, na és persze jól halad a munka, délben, de legkésőbb 13 órakor végzünk.
Várunk mindenkit szeretettel és egy jó ebéddel (marhapörkölt, vadashús)!
Középiskolás volt diákjainknak a közösségi munkáról igazolást is tudunk adni.


SZMK

Október 3-án kedden 17 órakor az iskola szülői munkaközössége megbeszélés tart.


Papírgyűjtés

Szeptember 26 – 28.
(kedd, szerda, csütörtök)


Táborzáró buli a kajak-kenu telepen

Drága nyári  táborozóm!

A jövő héten megejtenénk a táborzáró pizzázásunkat, ha nem esik 21.-én csütörtökön 14 órakor találkozunk a suli előtt az aulánál és kimegyünk a kajak-kenu telepre, ahol vár bennünket egy sárkányhajó és rengeteg pizza. Akiért jönnek vagy papírja van róla azt kb. fél 4-kor hazaengedem a többiekkel, visszamegyünk a sulihoz. Amit hoznod kell az emlékeiden kívül két BKK buszjegy. Ha rossz az idő és esik akkor az ebédlőben tartjuk a bulit fényképek és Videó megtekintésével. Természetesen a táborozó felnőtteket is szeretettel várjuk. (Orosz László)


Mátyás-póló

Tisztelt Szülők!

Idén is van lehetőség Mátyás-pólót rendelni. Ára 1200 Ft. A következő méretekből lehet választani alsósoknak: 92; 98; 104; 116; 128; 140; 152; 164 – felsősöknek: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Az összeget szeptember 15-ig szíveskedjenek beküldeni az osztályfőnöknek névvel, osztállyal, darabszámmal ellátva zárt borítékban.

Köszönettel: testnevelők


Szimba biztosítás

Tisztelt Szülők!

Lehetőség van a 2017/2018-as tanévre Szimba biztosítást kötni gyermekük számára.
Amennyiben igénybe kívánják venni, kérem a válaszkártyát kitöltve, aláírva, kiszámolt pénzzel együtt leadni a titkárságon 2017. szeptember 15-ig.


Felső tagozatos kirándulás – 2017. szeptember 7.

Drága tanítványaink!

Az iskola első hetében a felső tagozat számára a jó időt kihasználva szervezünk egy Duna-parti kirándulást kerékpárral vagy gyalogosan. Találkozás 8:00-kor az iskolában. Használható kerékpár, láthatósági mellény (fejvédő bukósisak, ha van) kötelező. A kerékpárosok 7:55-kor indulnak a kerékpárúton Halásztelek Mezővári szigetre.
Vezetőik: Csenge néni, Viki néni, András bácsi, Pista bácsi.
A busszal és gyalog menetelők 8:15-kor indulnak a sulitól a hév végállomástól induló 690-es volánbuszhoz és azzal jönnek a halászteleki Diófasor utcáig és onnan túrázunk tovább.
Amit hoznod kell a jókedveden kívül: innivaló, és ha nem bírod ki délig akkor némi szendvics vagy gyümölcs.
A Mezővári-szigetnél lévő célállomáson lesz bunkerépítő verseny, számháború, sport versenyek és bográcsos paprikás krumpli főzés.
Költségek: kerékpárosoknak: 250 Ft (ebéd), gyalogosoknak 500 Ft (ebéd+ buszköltség)
A kirándulás szakadó eső esetén elmarad, akkor a suliban főzünk!
Hazaérkezés: 15:30 és 16:00 között.

tisztelettel a szervezők


Fontos információ a 2017/18-as tanév ingyenes tankönyvrendeléséhez

Tisztelt Szülők!

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak 2017. szeptember 1-jétől az első, második, harmadik, negyedik és ötödik évfolyamon tanuló diákok.
A hatodik, hetedik és nyolcadik évfolyamon tanuló diákok számára az alábbi jogosultságok alapján lehet ingyenes tankönyvet igényelni: ha a tanuló

 • tartósan beteg,
 • a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 • három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
 • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
 • a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

Az ingyenes tankönyvigénylés feltételei a következő tanévre az alábbiak:

 • Az igénylőlap pontos kitöltése (a gyerekek megkapták az osztályfőnököktől, de letölthető a honlapról is).
 • A kedvezményre való jogosultság az igénylőlap leadásával egyidőben történő igazolása.

Határidő: 2017. Március 30.
Bármely feltétel hiányában a tanuló számára nem biztosítjuk az ingyenes tankönyvet!

A következő okiratok bemutatása szükséges:

 • a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
 • tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
 • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ez a dokumentációja az iskolában megtalálható, csak jelezni szükséges)
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

„(4) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.” (16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 29. § (3) bek.)